5 november 2013

Armoede bestrijding: debat met Saskia Noorman-den Uyl

Nu het rijk steeds meer taken afstoot naar de gemeentes, doet zich voor politieke partijen ook steeds meer de vraag voor hoe dat landelijke beleid lokaal te vertalen. Wat is de gemeentelijke taak precies? Zijn de gemeentes er wel op voorbereid? Wat betekent het voor onze eigen gemeenteraadsleden? Wat betekent het voor onze burgers? De afdeling Ede van de PvdA heeft daarom een reeks van debatten georganiseerd met landelijke politici en specialisten op dit gebied. Zo werd de Edese PvdA in de afgelopen maanden bezocht door onder meer Wouter Bos, John Kerstens, Otwin van Dijk en Jeroen Dijsselbloem.
Op woensdag 13 november komt Saskia Noorman – Den Uyl (inderdaad, de dochter van…) spreken over armoedebeleid. Zij was twaalf jaar Tweede Kamerlid voor de PvdA. Vanaf 2007 is ze voorzitter van het Landelijk Overleg Sociaal Raadslieden. Behalve met het armoedevraagstuk en de bijstand hield ze zich bezig met de uitvoeringsorganisatie van de sociale zekerheid en arbeidsbemiddeling.
Ook in Ede bestaat een aanzienlijk armoedeprobleem, zoals bij voorbeeld het functioneren van de Voedselbank aantoont. En steeds vaker wordt er een beroep gedaan op schuldhulp bemiddeling. Hoe kan Ede in de nabije toekomst, met alle veranderingen die voor de deur staan, het armoedebeleid handen en voeten geven? Met zoveel vragen aan de orde wordt het ongetwijfeld een boeiend en leerzaam debat.
De bijeenkomst vindt plaats op 13 november, vanaf 19.30 in De Open Hof, Hoflaan 2 in Ede. De bijeenkomst is voor alle belangstellenden toegankelijk.