Door Henk Buikema op 9 februari 2017

Inspirerend bezoek van Jetta Klijnsma aan de PvdA Ede en Wageningen op 6 februari.

Rond 17.00u wordt Jetta Klijnsma in de kamer van nieuwbakken wethouder Harry van Huistee ontvangen door Harry, Rasit Gorgulu, Roelof Naber (voorz. Afd. Wageningen), Wout Schotsman , Jim van Batenburg en Henk Buikema.

Het plotselinge bezoek aan de afdeling werd gecombineerd met een bezoek van Jetta aan Asito. Asito heeft Jetta die middag ontvangen in het Akoesticum. Jetta noemde het Akoesticum als het “Papendal van de muziek”!

Maar het ging bij het bezoek van Jetta vooral om de werkgelegenheid van mensen met een beperking. Bij Asito komt ruim 30% van de werknemers bij het Sociaal Werkbedrijf vandaan. Deze werknemers zijn daar nu in dienst en de werknemers dragen het uniform van Asito en niet meer van Permar. De voormalige werknemers van Permar voelen zich in het Asito uniform een gewone werknemer en zo hoort dat ook.  Een belangrijke stap naar een inclusieve arbeidsmarkt. Jetta wilde zich over deze ontwikkeling op de hoogte laten brengen door de directie van Asito en door de directeur van Permar: Bor Veen.

Verdere hebben we gesproken over de arbeidsregio FoodValley. In onze arbeidsregio, één van de 35, lopen de ontwikkelingen aardig goed. Het WSP (Werkgevers Service Punt) functioneert al redelijk. In het WSP wordt gewerkt vanuit 1 kaartenbak voor de arbeidsregio met werkzoekenden en 1 loket voor de werkgevers. Beide om sneller en efficiënter te kunnen werken.

Langzaam tuigen we zo de  regionale samenwerking op.  Jetta:  “dit geeft mij voorzichtig moed”.

En we spraken uitvoerig over de andere onderdelen van het beleidsterrein van Jetta: schuldhulpverlening en armoedebestrijding: In het najaar is er weer 100 miljoen extra beschikbaar gekomen voor armoedebestrijding. Dit bedrag is structureel en kan dus elk jaar worden besteed, naast de 100 miljoen die al was gereserveerd. Dus gaat er elk jaar 200 miljoen naar armoedebestrijding; waarvan dus 1oo miljoen voor kinderen. Let wel: kinderen en jongeren tot 18 jaar!. De 100 miljoen is structureel voor de gemeenten voor armoedebestrijding; hiervan hield Jetta 10 miljoen achter de hand voor bijv. Humanitas, Voedselbank enz. De tweede 100 miljoen is dus specifiek voor de bestrijding van armoede onder kinderen. Daarvan gaat 85 miljoen naar de gemeenten, 10 miljoen naar 5 landelijke stichtingen: Stichting Leergeld, het Jeugdsportfonds, het Jeugdcultuurfonds, Stichting Jarige Job en het Nationaal Fonds Kinderhulp, 1 miljoen naar het Caribisch deel van Nederland en 4 miljoen naar specifieke doelen.

Iedere gemeente maakt haar eigen plan voor het deel uit de 85  miljoen waarbij vereist is dat de gelden in natura moeten worden besteed: een fiets, een laptop enz.  Daarnaast moeten gemeenten ook laten  zien hoe ze samenwerkt met één van de eerder genoemde stichtingen.

Jetta benadrukt dat we als PvdA telkens weer tamtam moeten maken rond het thema van de armoede. Vraag aandacht hiervoor, zoek de organisaties op, zorg dat we de kinderen die in armoede leven in beeld krijgen! Tackel de schaamte. Wout Schotsman benadrukt dat schaamte een belangrijk aspect is van het probleem.

En, dat we een samenleving willen waar de nadruk valt op samen! Wat voor land willen we? Wat voor wereld willen we? Openheid en aandacht voor elkaar. Interesse voor elkaar en willen begrijpen wat mensen drijft. Dat is ons programma voor de komende jaren!

Terugblikkend op de afgelopen kabinetsperiode  zegt Jetta: “Martin van Rijn en ik hebben de meeste shit gehad in de bezuinigingen: Sociale zaken en de Zorg. In de zorg en de sociale zekerheid hebben we toch een aantal zaken kunnen redden. Ik heb van mijn leven niet zo’ n zware klus gehad als in dit kabinet! En toch hebben we dit bereikt.”

Jetta heeft er zin in om dit op de straat onder de aandacht van de mensen te brengen en wil dit ook het komende jaar best in Ede komen vertellen!

Wat een mooie en strijdlustige afronding van het bezoek van Jetta!!

 

Henk Buikema

Henk Buikema

1 Naam: Henk Buikema 2 Leeftijd: geb. jaar: 1955 3 Dagelijks leven: Al meer dan 30 jaar ben ik met heel veel plezier werkzaam in het Middelbaar Beroepsonderwijs in Apeldoorn. Ik geef o.a. Maatschappijleer, lessen over Jeugdzorg en stagedocent in jeugdzorg en kinderopvang. 4 Thuissituatie: Getrouwd met Els, vader van 2 dochters, 1 zoon, 1schoonzoon

Meer over Henk Buikema