17 november 2016

Lodewijk Asscher en Diederik Samsom komen naar Ede

   

De strijd om het lijsttrekkerschap van de PvdA is in volle omvang losgebarsten en bereikt binnenkort ook Ede. De twee kandidaten, Diederik Samsom en Lodewijk Asscher, komen de komende weken afzonderlijk aan de Edenaren hun kandidatuur toelichten. 

Lodewijk Asscher, vicepremier en minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, gaat op maandag 28 november het debat aan. De locatie is de CHE op de Kenniscampus. Aanvang 18.15 uur. De bijeenkomst is niet alleen bedoeld voor leden, maar staat nadrukkelijk ook open voor andere belangstellenden die meer willen weten over dit kabinet en over Asscher als minister. 

Zijn tegenstrever Diederik Samsom is acht dagen later te gast in Ede, eveneens in de CHE. Hij licht op dinsdag 6 december zijn kandidatuur voor het lijsttrekkerschap van de Partij van de Arbeid toe. Aanvang 20.00 uur. Ook tijdens deze bijeenkomst zijn niet-leden nadrukkelijk welkom om met Samsom in debat te gaan. 

Beide bijeenkomsten zijn georganiseerd door de PvdA Ede en vinden plaats in de CHE, Oude Kerkweg 100 in Ede. De PvdA houdt van 24 november tot en met 7 december verkiezingen om te bepalen wie als lijsttrekker het gezicht wordt tijdens de verkiezingen van maart 2017. Wie nog geen lid is kan voor 2 euro in de maand lid worden en mede uitmaken wie straks de richting van de PvdA bepaalt.  

Voor meer informatie over het verkiezingsprogramma en de lijsttrekkersverkiezingen, zie www.pvda.nl en www.ede.pvda.nl