Door Ad de Bruin op 24 mei 2015

Karin Bijl nieuw in de fractie.

Wisseling van de wacht bij onze Edese PvdA fractie:
Karin Bijl volgt Luuk Oost op.

Een jaar na zijn benoeming als fractievolger bij de Edese PvdA fractie heeft Luuk Oost i.v.m. drukke werkzaamheden besloten terug te treden. De fractie is blij dat Karin Bijl-Mannaerts (42) de ontstane vacature per direct invult. Zij wordt tijdens de raadsvergadering van 4 juni benoemd.
Karin Bijl is al enkele jaren nauw betrokken bij de PvdA en de fractie. Zij heeft deze
raadsperiode een actieve en inhoudelijke bijdrage geleverd aan onze wekelijkse
fractievergaderingen. Luuk Oost was fractiewoordvoerder voor o.a. ruimtelijke ordening. Zijn kennis en ervaring op dit terrein gaan we missen, maar ruimtelijke ordening zal ook bij fractievoorzitter Harry van Huijstee in goede handen zijn. Karins interesse en expertise liggen duidelijk op een ander terrein. Vele leden zullen haar wellicht kennen. Zij is al vaker buiten en binnen de fractie actief geweest binnen het sociaal domein. Zij neemt vanaf nu samen met onze andere fractievolger Ria Maliepaard achtereenvolgens: WMO, Welzijn, Wonen en Sport voor haar rekening.
Karin heeft met haar partner Peter twee zoons van 9 en 11. Karin Bijl: “Ik voel me thuis bij de PvdA en ben altijd bezig om in contact met de inwoners knelpunten, vooral in de zorg, te signaleren en deze mee te helpen oplossen. Dat kan ik in de rol als fractievolger vast nog beter doen”. Karin Bijl is werkzaam als ontwikkelaar bij een ICT bedrijf en daarnaast actief als vrijwilliger bij Humanitas thuisadministratie en op de school van haar kinderen.
We hopen dat Luuk, zodra hij in rustiger tijden belandt, bij de activiteiten van de PvdA in Ede betrokken blijft. Wij danken hem voor zijn inzet de afgelopen tijd en wij wensen Karin veel succes in haar nieuwe rol.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur en fractie PvdA Ede

Ad de Bruin

Ad de Bruin

Sinds midden jaren zeventig ben ik lid van de Partij van de Arbeid. Aangestoken door de ideeën en het enthousiasme waarmee Joop den Uyl de Partij van de Arbeid handen en voeten gaf. Het motto van destijds was het delen van macht, kennis en inkomen. In onze huidige maatschappij thema’s die nog steeds actueel zijn.

Meer over Ad de Bruin