7 februari 2018

Speelplekken in de wijk

Bij onze bezoeken aan de wijk horen wij veel vragen over speelplekken  voor de jeugd: Bij nieuwe wijken zoals de ENKA-wijk zijn er hier en daar wel plekken waar kleine kinderen kunnen spelen maar niet of nauwelijks voor jeugd vanaf ongeveer 12 jaar.

De PvdA wil dat speel- en ontmoetingsplekken met de wijk meegroeien. Bij de inrichting van nieuwe wijken wordt niet alleen rekening gehouden met parkeren maar ook dat er ruimte is om te spelen.  In nieuwbouwwijken zie je vaak dat er eerst veel peuters zijn, dan basisschool en vervolgens middelbare school jeugd. De wijkregisseur kan de inrichting van speelplekken daarop in overleg met de buurt aanpassen en glijbaantjes dus inwisselen voor speelkooien.

Voor de jeugd zijn speelkooien prachtige plekken voor balspellen. Wel blijkt dikwijls dat zonder afspraken ook in speelkooien het recht van de sterkste geldt. Als een groep grotere jongens de speelkooi in gebruik heeft als soort van eigen territorium dan is dat jammer voor anderen. Afspraken die door de buurt worden gemaakt kunnen er dan voor zorgen dat iedereen aan de beurt komt en de sfeer fijn blijft.

Speelkooien hebben daarbij het geweldige voordeel dat er geen schade ontstaat door rondvliegende ballen aan geparkeerde auto’s of tuinen. Het zijn ook natuurlijke ontmoetingsplekken voor jongeren. Samenwerking tussen wijkbeheerder en buurt kan ertoe bijdragen dat speelkooien niet ontaarden in vervelende hangplekken.