19 december 2017

Taal-/werkstages vluchtelingen: hoe gaat het?

Nederlands begrijpen, lezen en schrijven is belangrijk voor iedereen die mee wil doen in onze samenleving, ook voor vluchtelingen. In juli 2017 heb ik namens de PvdA fractie met andere raadsleden in een motie het college gevraagd om budget vrij te maken voor taal-/werkstages voor deze inwoners van Ede.  Dit is ook belangrijk in verband met de taaleis voor mensen met een bijstandsuitkering. We hebben nog niet gezien dat de motie is uitgevoerd en hebben vorige week raadsvragen gesteld over de stand van zaken.

In juli constateerden we met raadsleden van CU, CDA, SGP en Fractie Alexander Vos de Wael dat een derde van de vluchtelingen (met een verblijfstatus) in Ede een taalstage, vrijwilligerswerk, een werkervaringsplaats of betaald werk had. Nu heb je taal nodig om mee te doen, maar andersom helpt werken in alle vormen het best om de taal te leren. Reden om budget voor het realiseren van taal-/werkstages te vragen. De raadsvragen gaan niet alleen over het uitblijven van budget. We willen ook informatie over hoeveel statushouders nu een vorm van werk hebben, waar de problemen zitten als dat niet lukt en hoe het contact met bedrijven verloopt bij het vinden van geschikte stageplekken.

Taaleis bijstand en taalvaardigheid
Om een bijstandsuitkering te krijgen of te behouden geldt een taaleis. Voldoet iemand daar niet aan, dan kan de uitkering gekort worden. Onlangs hebben de fracties van CDA VVD raadsvragen gesteld over hoeveel bijstandsgerechtigden niet aan de taaleis voldoen, of en hoeveel mensen daarom gekort zijn op hun uitkering etc. Bij de PvdA leggen we zeker vaak de nadruk op het belang van taalvaardigheid. We steunen het Taalhuis en vragen regelmatig aandacht voor laaggeletterdheid. Ook zijn we een aanjager van het lezerspanel dat sinds kort mee bepaalt hoe de gemeente haar brieven naar inwoners schrijft.
Wij willen ook wel weten of en hoeveel bijstandsgerechtigden niet aan de taaleis voldoen. Maar wat we vooral willen weten is waardoor dat komt. De toename van het aantal statushouders in Ede kan hier wellicht een belangrijke rol in spelen. Als we dan als gemeente in gebreke blijven bij het bieden van de noodzakelijke mogelijkheden om de taal te leren, moeten we daar eerst wat aan doen, voordat er op een uitkering gekort wordt. We zijn benieuwd, maar hebben wel een beetje vertrouwen in de antwoorden op alle vragen: op de vertrouwde Edese wijze moet ook hier maatwerk geboden worden.