Door op 17 februari 2014

De PvdA weet en de Edese Beursvloer bevestigt: ontmoeten=verbinden!

Maatschappelijk betrokken ondernemers en vrijwilligers bij elkaar brengen en met gesloten beurzen vraag en aanbod koppelen. Daarvoor trok onze wethouder en lijsttrekker Marije Eleveld graag  de, volgens de burgemeester niet zo charmante maar goed herkenbare jas van ‘hoekman’ aan. Het initiatief van o.a. De Medewerker en Idee in Uitvoering bracht tijdens de Edese Beursvloer op 11 februari zowel aan vraag- als aanbodzijde ruim 50 belangstellende organisaties en bedrijven bij elkaar in de foyer van Cinemec. Met als resultaat maar liefst 153 matches, goed voor het dubbele aantal knipperende rode lampjes in de vorm van een hartje. Een prachtig gezicht.

Organisator Angelique Ottens is meer dan tevreden. Ik vraag haar naar het hoe en waarom en ze barst bijna los: “Ik heb zelf een financieel niet zo makkelijke jeugd gehad, maar dankzij de niet aflatende inzet van mijn moeder is het met mij helemaal goed gekomen. Zo kreeg ik te maken met liefdadigheid bij grote bedrijven en zag ik regelmatig enorme donaties naar landelijke goede doelen gaan.  Niets mis mee, maar ‘om de hoek’ was de nood soms ook hoog.’ En de omslag werkte. Als mensen elkaar ontmoeten en van elkaar horen wat nodig is en wat men te bieden heeft, komen mooie dingen tot stand.

Tijdens de Beursvloer is het een gekrioel van zoekende mensen. Een enkele tegenvaller omdat niet iedereen is gekomen, maar snel zijn er de eerste matches. De aanwezige onderwijsinstellingen zetten vooral in op stageplekken en dat loopt vlot. Er zijn veel vertegenwoordigers van kleinere bedrijven en de vraag naar het bouwen van een website is groot. Soms is een tegenprestatie lastig te vinden, maar ook een glimlach kan voldoende zijn. Ook een wederdienst als collecteren voor een derde betrokken organisatie brengt uitkomst. Marije Eleveld, goed voor ruim 20 matches: ‘Leuk om te zien dat Woonstede een nog prima tapijt dat uit een leeg komende ruimte moet worden gehaald aan de Dierenambulance beschikbaar stelt. En de Kledingbank wil graag een High Tea organiseren voor fondsenwerving. Spullen kopen is er niet bij, dus is het aanbod van een cateringbedrijf om servies uit te lenen zeer welkom.’
Zelf ben ik als gast aanwezig, ontmoet diverse bekende, minder bekende en mij nog volledig onbekende mensen van allerlei bedrijven en organisaties. Geanimeerde gesprekken ontstaan, problemen worden toegelicht en mogelijkheden onder de aandacht gebracht. Het Rode Kruis geeft aan dat men graag lokaal wil integreren binnen de Medewerker om kortdurende hulp te bieden en te inventariseren wat mensen nodig hebben. Met de directeur van de Medewerker praat ik over de veranderingen in de zorg en de toenemende vraag naar vrijwilligers die daarmee gepaard gaat. Om het vrijwillige aanbod efficiënter te stroomlijnen wil ze graag het kader en de vrijwilligers van landelijke hulporganisaties als de Zonnebloem en het Rode Kruis bij haar organisatie betrekken….  Dan is het de mensen aan elkaar voorstellen en is 1 plus 1 zomaar 3. Zo zijn er naast de 153 matches ook hoopgevende contacten voor de toekomst gelegd.

Dit initiatief verdient navolging. Op Facebook  beheren vrijwilligers diverse besloten, lokale pagina’s waarop particulieren hun overtollige huisraad, (kinder)kleding, speelgoed e.d. voor een zeer schappelijke prijs of zelfs gratis aanbieden en tweedehands spullen zoeken. Wellicht een idee om dit ook voor vraag en aanbod tussen maatschappelijke organisaties en bedrijven op te zetten?

 

2014-02-11 Beursvloer 01

 

 

 

 

 

‘Hoekman’ Marije Eleveld geflankeerd door Karin en Ria.