Door op 12 juni 2015

Grote opkomst vraagt om goede vertaling.

De grote opkomst bij het referendum over de zondagopenstelling in Ede vraagt om goede vertaling van de uitslag.

De PvdA heeft zich de afgelopen weken in Ede sterk gemaakt voor een goede opkomst voor het raadgevend referendum dat op 10 juni is gehouden. We zijn er trots op dat dat is uitgekomen, de vraag of de winkels in Ede op zondag open mogen leeft écht bij onze inwoners. De komende weken is de Edese politiek aan zet om de uitslag te vertalen in een oplossing, waaraan de inwoners kunnen zien dat hun inbreng serieus genomen wordt. De uitslag van het referendum geeft heel duidelijk het verschil weer: de inwoners van de dorpen hechten aan hun zondagsrust, maar de bewoners van de kern Ede willen wel graag dat de winkels op zondag open mogen. In de kern geeft de meerderheid aan de supermarkten en bouwmarkten elke zondag open te willen, terwijl voor de overige winkels voor een beperkt aantal zondagen is gekozen. Dit is geen echt onverwachte uitslag, met behulp waarvan we binnen de Edese politiek nu een mooi gedragen besluit moeten nemen, dat ruimte laat om binnen de gemeente Ede verschillende keuzes te maken. Als PvdA denken wij dat dat, net als bij de discussie rond het ambtsgebed, met respect en begrip voor elkaar moet lukken. Zeker als de betrokkenen los kunnen komen van hun dogma’s. De Edese gemeenteraad gaat op 25 juni over de uitslag en een oplossing in debat. Dan kan er nog voor de zomer een vertaling komen die recht doet aan de uitslag van het referendum.