Door op 5 juli 2017

Harry van Huijstee Lijsttrekker PvdA Ede voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Op de Algemene Leden Vergadering, vanavond 5 juli, is onze Wethouder Harry van Huijstee gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Hieronder zijn reactie: 

 

Om te beginnen wil ik jullie bedanken dat ik jullie lijsttrekker mag zijn. Dank dat jullie het durven mij jullie vertrouwen te geven.

Durf en vertrouwen is een slogan die we vier jaar geleden op ons verkiezingsprogramma schreven. Durf om te kiezen voor nieuwe oplossingen en vertrouwen in onze samenleving om dat goed op te pakken. Ik hoop dat we dat nu ook weer gaan doen.

Na de verkiezingsuitslag van afgelopen maart heb ik lopen nadenken, net als wij allemaal. Nadenken over ´Wat betekent dit voor mij?´, nadenken over ´wat nu verder?’.
Verkiezingen zijn, net als veel zaken in ons leven,  een strijd en die strijd kunnen we winnen maar ook verliezen zoals in maart. De emoties na het verliezen gaan van teleurstelling, boosheid naar uiteindelijk acceptatie. Het is nu eenmaal gebeurd en dan moet je verder. Je kunt blijven hangen in boosheid, verongelijkt anderen de schuld geven of zelfs weglopen. Dat zijn niet mijn keuzes,  verliezen betekent voor mij hergroeperen, nadenken en doorvechten.

Vechten bijvoorbeeld om meer woningen in Ede te krijgen. Afspraken met regio en provincie zorgen er nu voor dat onze bouwproductie beperkter is dan wat kan en daar ben ik dus elke week weer mee bezig om de provincie te overtuigen dat we snel nieuwe afspraken moeten maken die meer ruimte geven.

Vandaar dat ik mij vol overtuiging kandidaat gesteld heb en graag uw lijsttrekker ben. Met de idealen van onze PvdA is niks mis; solidariteit, samen optrekken en eerlijk delen. Eerlijk delen van kennis, macht en inkomen, die idealen staan voor mij als een huis!

Maar hoe gaan we dat dan in Ede met durf en vertrouwen vertalen naar onze eigen stad?
Ik vertaal onze idealen naar Ede en dan wil ik werken. De speerpunten: Werk, Wonen en Participatie. Vertrouwen in onze kracht: Werk, ons inzetten om meer banen naar onze groeiende stad te halen zodat dat iedereen mee kan doen, werk betaald of vrijwillig is veel meer dan alleen een boterham op de plank het is een mensenrecht en daarom zijn ontwikkelingen als het World Food Center belangrijk voor Ede.
Durf om te bouwen. Wonen, onze wachtlijst en tijden zijn nog steeds te lang we moet meer woningen bouwen,  dat kunnen nieuwe zijn maar ook transformaties van bestaande kantoren of bedrijven bieden mogelijkheden. We moeten ook leren bouwen voor de toekomst. Dat betekent levensloopbestendig bouwen, woningen voor senioren, we vergrijzen tenslotte. En woningen voor starters om onze jongeren in Ede en onze dorpen te houden. Durf om meer te bouwen.
Durf en vertrouwen in Edenaren, meer burgerparticipatie: participatie  we hebben daar mooie voorbeelden van, de revitalisering van de kolkakkerbuurt , het nieuwe marktplein en een sociaal wijkbedrijf in de hoogbouw zuid, ik zou willen dat die participatie onze normale manier van werken wordt in Ede.

We zijn ondertussen ook hard aan het werk met ons verkiezingsprogramma. Diverse onderwerpen zijn met deskundigen uit onze afdeling en vanuit de professionals in Ede op zes avonden besproken. Daar wordt nu een concept programma van gemaakt. Dit najaar gaan we met uw in discussie over dit concept en dat is goed! We kunnen wel wat meer gesprek en debat in onze afdeling gebruiken. Daarna gaan we campagne voeren, luisteren naar wat onze stadgenoten dwars zitten, waar de problemen zitten en hoe dat beter moet. Maar ook vertellen wat onze idealen zijn en hoe we die kunnen gebruiken om Ede beter te maken.

En campagne voeren doen we met zijn allen dus ik vraag u allen om samen met mij de uitdaging aan te gaan en te zorgen voor een grote PvdA afvaardiging in onze gemeente raad.