Door Henk Buikema op 4 maart 2014

Debat Erbij Horen op 3 maart Gemeentehuis

Vanaf 19.00u stroomde het gemeentehuis vol met mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt, zoals we de groep gehandicapten noemen. Van de PvdA zijn Bernard, Milona, Jim, Astrid, Wout en Henk aanwezig. De raadszaal is vol en de publieke tribune is om 19.30u goed gevuld.

Een korte inleiding over de gevolgen van de veranderingen in het sociaal domein maakt mij nog meer bewust van het feit dat kwetsbare mensen op meerdere gebieden met deze veranderingen te maken krijgen: werk en dagbesteding; wonen en zorg. De onrust onder de mensen wordt duidelijk verwoord.

In een deelsessie rond dagbesteding en werk kwamen de volgende vragen:

  • Waarom krijg ik bij de dagbesteding geen loon en iemand die voor Permar werkt wel?
  • “De Luwte” in Bennekom gaat sluiten, hoe denkt de politiek daarover?
  • Een paar keer  dat dagbesteding echt moet blijven.
  • Iemand werkt al een half jaar als vrijwilliger werkt, de jobcoach zegt dat hij geduld moet hebben.
  • Een werknemer van Pertax (onderdeel van Permar) zegt dat voor hem de werkdruk te hoog wordt, zodra hij scholieren met een beperking moet vervoeren. Deze scholieren worden soms lastig tijdens het vervoer en het gevolg is dat hij  agressiever in het verkeer wordt. Hij heeft behoefte aan een begeleider op de bus. En daar is geen geld voor.
  • Een ander merkt op dat ze nu via Permar werkt op de Morsestraat ( Post NL) en het enorm naar haar zin heeft, maar zich wel onzeker voelt over de toekomst.
  • Als het voor “gewone” mensen al moeilijk is om aan het werk te komen, dan dus voor ons helemaal.

 

Na de pauze krijgt iedere politiek partij 1 minuut om te vertellen:

Wat we deze avond hebben geleerd?
En waar we absoluut voor zullen vechten na de verkiezingen.

Onze reactie: We zijn ons nog meer bewust met alle veranderingen waar  mensen met een beperking mee te maken krijgen en de PvdA  gaat  absoluut vechten voor:

  • dat ook volgend jaar iedereen die dagbesteding nodig heeft daar nog gebruik van kan maken. Hoe we dat regelen, kunnen we nu nog niet zeggen, maar we staan er wel voor.
  • Laten we vooral afspreken dat we elkaar met grote regelmaat spreken. En dus niet alleen in verkiezingstijd. De PvdA kan niet beloven dat alles volgend jaar zonder problemen gaat verlopen, maar de PvdA kan wel toezeggen dat we jullie regelmatig willen spreken en dat we luisteren en mee willen denken aan oplossingen bij problemen.

Wij vinden het geweldig dat er vanavond zoveel mensen aanwezig zijn en mee willen praten en denken over hoe het allemaal moet worden. En goed dat we vanavond gehoord hebben waar jullie zorgen liggen.

 

 

Henk Buikema

Henk Buikema

1 Naam: Henk Buikema 2 Leeftijd: geb. jaar: 1955 3 Dagelijks leven: Al meer dan 30 jaar ben ik met heel veel plezier werkzaam in het Middelbaar Beroepsonderwijs in Apeldoorn. Ik geef o.a. Maatschappijleer, lessen over Jeugdzorg en stagedocent in jeugdzorg en kinderopvang. 4 Thuissituatie: Getrouwd met Els, vader van 2 dochters, 1 zoon, 1schoonzoon

Meer over Henk Buikema