Door op 14 januari 2014

Het is mensenwerk

Afgelopen donderdag heeft de gemeenteraad opnieuw vergaderd over de veranderingen in de zorg. Jeugdzorg, AWBZ en participatie wordt vanaf 2015 door de gemeenten geregeld. Zorg door mensen, met mensen en voor mensen.

Voor ons dé kans om zorg zo dicht mogelijk te organiseren bij de burger!
De PvdA is blij met deze kans, al zien we natuurlijk ook dat het een enorme klus is. We gaan zorg verlenen voor minder geld, dat is een hele uitdaging, maar we delen de visie van deze nota: zorg moet dichter bij de mensen georganiseerd worden en eenvoudiger en sneller ingezet kunnen worden. We moeten durf hebben om te vertrouwen op de professionals die het werk gaan uitvoeren: De regisseur, die één plan maakt voor een gezin om het gezin zo snel mogelijk te versterken, zodat het gezin zelf de regie zelf weer in handen kan nemen.
Ook de rol van de Sociaal Teams is wat de PvdA betreft cruciaal:
Wanneer burgers of professionals zich zorgen maken over een gezin, kan een Sociaal Team snel en makkelijk contact leggen met het gezin. Ze kennen de wijk, ze kennen de mensen. Buurthuizen kunnen dan uitstekende ontmoetingsruimten zijn voor de leden van een Sociaal Team, voor bewoners en vrijwilligers. Hoe dichter bij de burger, hoe beter. Dan kunnen signalen over bv mensen die leven in isolement, die zorgen hebben etc. sneller worden opgepikt. Deze preventieve zorg, lichte zorg die snel en effectief ingezet kan worden (ook om erger te voorkomen), vindt de PvdA de kern van de veranderingen!
Maar hoe wij allen ons best ook doen: niet alle zorg zal goed uitpakken. Wij willen daarom een sociaal raadsman of -vrouw.  De fractie van de PvdA ziet een duidelijk toegevoegde waarde van een sociaal raadsman of -vrouw voor onze burgers: wij hebben dan ook het voornemen om een motie in te dienen om een sociaal raadsman of -vrouw in de gemeente Ede aan te stellen.

Astrid Wagenaar