Door op 31 mei 2017

Kindertelefoon Ede blijft!

In april jl. kwam in het nieuws dat de landelijke financiering van o.a. de Kindertelefoon stopt per 1 juni 2017 en dat er nog geen helderheid was hoe deze belangrijke en veel gebruikte voorzieningen in Ede in stand kunnen blijven. Samen met Henk Buikema heb ik  namens onze FvdA fractie hierover direct vragen gesteld aan het College. Het College deelde onze mening volledig dat de Kindertelefoon, Het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg en SenSoor inderdaad voor Ede onmisbare voorzieningen zijn. We zijn dan ook heel blij dat het College op 23 mei jl. heeft besloten met deze drie organisaties een overeenkomst aan te gaan. De zo nodige hulpverlening voor met name jongeren loopt dus gewoon door, medewerkers houden hun baan en hun  kennis en ervaring zijn veilig gesteld.