Door op 21 januari 2014

Iedereen moet zoveel mogelijk meedoen in de samenleving en bij voorkeur op een zo’n goed mogelijke arbeidsplaats.

De participatiewet bevat nog veel onzekerheden. De grote lijnen zijn bekend: de muurtjes tussen verschillende regelingen worden afgebroken. Zo telt niet langer het stempeltje dat je hebt (Wajong, WSW of bijstandsgerechtigde), maar wat je kunt en wat je nodig hebt.

De kern is: iedereen moet zoveel mogelijk meedoen in de samenleving en bij voorkeur op een zo’n goed mogelijke arbeidsplaats.

Maar de details komen nog, mede omdat de participatiewet nog wordt besproken in de 2e en 1e Kamer. En de details zijn niet onbelangrijk. Als een detail betekent dat een burger er netto ernstig op achteruit gaat is dat voor de burger geen kleinigheid. De vraag is: welke instrumenten en regels de gemeente Ede volgend jaar kan en wil gebruiken. De PvdA wil een vangnet voor al die mensen die buiten hun schuld in ernstige financiële problemen komen. De financiële gaten die geslagen worden door herkeuring of andere regels  mogen niet te groot worden. De discussie rond de tegenprestatie waar wij liever het woord meedoen gebruiken is nog lang niet afgerond maar de PvdA vindt wel dat een tegenprestatie altijd gekaderd moet zijn in de richting van werk. Deze week bezocht ik samen met Bureau Jeugdzorg een moeder met 1 kind. Een heleboel mis. Moeder heeft geen opleiding en zit in de bijstand. Na het bezoek dacht ik: en van deze vrouw verwachten we een tegenprestatie. Dat wordt moeilijk, maar als ze naar een opvoedcursus mag gaan, is er wat de PvdA betreft voldaan aan een tegenprestatie. Zorgen dat deze vrouw mee kan doen ondanks al haar beperkingen, daar gaat het om.

De uitvoering van onze motie SROI ( Social Return On Investment) of te wel sociaal aanbesteden, zal in de komende jaren van groot belang zijn: bij alle inkopen en aanbestedingen vanuit de gemeente, moeten de bedrijven en organisaties als tegenprestatie 5% van de werknemers aan het werk zetten die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt.

Henk Buikema