Door op 18 februari 2015

MountainBikeRoutes Raadsvragen met de CU

In 2014 sprongen wij al in de bres voor de Edese Wielervereniging zodat zij geordend kunnen blijven mountainbiken op de hei. Er werden afspraken gemaakt maar helaas blijken die vanuit defensie om welke reden dan ook toch niet te werken. Daarom hebben de fracties van de Christen Unie en de PvdA samen vragen gesteld. Zie: mtbroutesraadsvragen20150218

Deze vragen beginnen als volgt: Ede heeft een mooi buitengebied waar door vele recreanten dankbaar gebruik van wordt gemaakt, niet in de laatste plaats door mountainbikers (mtb-ers). Sinds jaar en dag wordt op de Ginkelse en Eder Hei gefietst op de zandwegen en paden zonder dat dit vergund was en zonder dat dit beboet werd. Tussen Defensie en Ede is altijd een nauwe relatie geweest – in Ede is groot draagvlak voor de activiteiten van Defensie – met over en weer begrip voor elkaar. Het gedeelde gebruik van de Ginkelse en Eder hei, door Defensie en recreanten maakt hier onderdeel vanuit. Het is jammer dat met het vertrek van Defensie uit de kazernes ook het wederzijds begrip lijkt af te nemen.

In het verleden lag er op Defensie terrein een mtb-route, die verschillende routes in het gemeente bos met elkaar verbond. Deze route liep globaal langs het MOB-complex bij de Driesprong en dan schuin over de heide richting de Planken Wambuisweg. Deze route is ongeveer 20 jaar geleden in goed overleg aangelegd door de gemeente Ede op het Defensieterrein. Uit gesprekken met ambtenaren van de gemeente Ede en emailcontact met vertegenwoordigers van de Wielervereniging Ede, is ons gebleken dat de huidige terreinbeheerders van Defensie begin vorig jaar hebben aangegeven deze (maar ook andere) route(s) niet langer toe staan (en zelfs hebben verwijderd). Sinds die tijd vindt er door Defensie verscherpt toezicht plaats met als gevolg regelmatig uitdelen van boetes