Door op 13 juli 2015

Payrolling: B&W willen uitleg geven in de Raad

In antwoord op vragen van de PvdA-fractie blijkt dat bij de gemeente Ede 85 mensen vanuit een zogenaamde payroll constructie werken; d.w.z. dat zij bij een andere organisatie op de betaal-lijst staan. B&W willen de gemeenteraad “na de zomer in een themasessie bijpraten over de lopende ontwikkelingen op het gebied van de (interne) arbeidsmarkt. Ede heeft de ambitie om een moderne werkgever te worden, daar hoort ook een moderne opvatting over hoe wij als Ede onze resultaten willen halen“. Uit de antwoorden van het college( payrolling antwoord B&W op PvdA vragen ) blijkt verder dat de ingehuurde krachten nagenoeg dezelfde arbeidsvoorwaarden hebben als de mensen met een vast contract bij de gemeente en ook op interne vacatures mogen solliciteren. Voordeel voor de gemeente is dat zij geen WW-risico heeft.  Nadeel voor de werknemer is, afhankelijk van de payroll-organisatie, een slechtere rechtspositie en dat je in de organisatie toch een passant bent.

De PvdA fractie ziet de thema-sessie van het college tegemoet: wij leren graag overeenstemming en verschil tussen payroll constructies, geleverde diensten, ingehuurde zelfstandigen zonder personeel, uitzendkrachten, etc. Wij worden ook graag bijgepraat over de kosten die de gemeente aan de uitlener moet betalen.  Wij gaan de discussie aan vanuit onze basisopvatting dat ook of wellicht juist  een moderne werkgever vaste mensen in dienst heeft voor vast werk.