Door Henk Buikema op 19 mei 2016

PvdA vraagt inzet garantiebanen bij inrichten AZC’s in Ede

De PvdA heeft raadsvragen aan het College van de gemeente Ede gesteld om garantiebanen in te zetten bij het inrichten van asielzoekerscentra (AZC’s).

Op 14 april heeft de gemeenteraad een besluit genomen omtrent de opvang van 900 vluchtelingen in een asielzoekerscentrum.
Naar aanleiding hiervan zullen er binnenkort stappen te verwachten zijn voor het inrichten van de 3 locaties waar asielzoekers een tijdelijk verblijf zullen hebben.

Voor het inrichten en de organisatie rond een AZC zijn mensen nodig die werkzaamheden verrichten in dienst van het COA.

De PvdA Ede roept het college op bij de onderhandelingen over werkgelegenheid rond de AZC ’s nadrukkelijk te ijveren voor het inzetten van mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben.
De PvdA stelt voor om op elke 100 asielzoekers 1 garantiebaan te realiseren.

Namens de PvdA
Henk Buikema

Henk Buikema

Henk Buikema

1 Naam: Henk Buikema 2 Leeftijd: geb. jaar: 1955 3 Dagelijks leven: Al meer dan 30 jaar ben ik met heel veel plezier werkzaam in het Middelbaar Beroepsonderwijs in Apeldoorn. Ik geef o.a. Maatschappijleer, lessen over Jeugdzorg en stagedocent in jeugdzorg en kinderopvang. 4 Thuissituatie: Getrouwd met Els, vader van 2 dochters, 1 zoon, 1schoonzoon

Meer over Henk Buikema